Temperli Cam

Temperli cam,darbe aldığında küçük ve keskin olmayan parçalara ayrılan emniyet camıdır.

Temperleme işlemi, bu işleme özel ısıtma sistemleri ile camların 600°C – 650°C arasındaki sıcaklıklara getirilip ani olarak hava ile soğutulmasıdır. Temperleme işlemi sonucu camın dış yüzeylerine sıkıştırma gerilmesi, cam ortasına ise dolaylı bir çekme gerilmesi kazandırılır. Böylece cam, çekme ve darbelere karşı tempersiz cama göre 5 kat daha dayanıklı hale gelmektedir. Aynı zamanda kırıldığında zar büyüklüğünde parçalanarak yaralanma riskini de azaltır.

Temperli camlar, TS EN 12150 cam yapılarda kullanılan termal olarak temperlenmiş, Soda Kireç Silikat Emniyet Camı standardına uygun olarak üretilir.